Værdibaseret Ejerskifte

Forberedt i tide

Generationsskifte. Fusion. Salg og køb af virksomhed. I alle tilfælde er der en gevinst ved en veltilrettelagt værdibaseret ejerskifteproces.

Et Værdibaseret Ejerskifte er en proces, der tager udgangspunkt i hele værdigrundlaget  – både menneskelige og økomiske – i forbindelse med ejerskifte/overdragelse af en virksomhed. Processen sikrer, at virksomhedsejer eller ejere og øvrige interessenter får support baseret på erfaring, grundighed og en stor viden omkring ejerskifteprocessen.


Værdibaseret Ejerskifte er oplagt, når man …

  • Vil sikre en grundig og værdibaseret proces, som forbereder virksomheden et bredt felt af potentielle købere, investorer eller selskaber, der er egnede til overtagelse – i Danmark og/eller internationalt.
  • Har brug for hjælp til at definere, hvem der så kunne tænkes at være interesserede i at købe (og hvor den rigtige køber kan findes).
  • Har overvejelser på, om familie/børn vil overtage og drive forretningen – og om de har viljen og de rette kompetencer til at gøre det.
  • Står foran en sammensmeltning af to virksomheder, og er udfordret på at samle de to firmaer uden at miste deres DNA.
  • Er et par år fra et ejerskifte, men ser fremad. Hvad er virksomhedens værdi - og hvordan maximeres den?

Experts4Experts faciliterer i alle faser, indtil virksomhedssalget, -købet eller -fusionen er fuldt gennemført. Når handelen er afsluttet, tilbyder vi en skræddersyet løsning, der sikrer en succesfuld integrationsproces - herunder værktøjer til vurdering og kvalificering af ledere, både nationalt og internationalt.

Har du overvejelser omkring ejerskifte?

Ring gerne for en fortrolig dialog og få vores input til det første, nærliggende skridt i din proces.

Ring i dag til Preben Møller Nielsen på +45 2065 5930 (direkte) .

 

Eksempler på Værdibaseret Ejerskifte:

  • Salg af større, skandinavisk nichevirksomhed indenfor transport- og logistikbranchen
  • Udarbejdelse af information memorandum for partnerejet virksomhed
  • Rådgivning, forventningsafstemning og vurdering ved ejerleders eventuelle generationsskifte af virksomhed til egen datter og/eller søn
  • Salgspræsentation i forbindelse med virksomheds frasalg af produktionsdivision