Supply Chain Management

En konkurrencedygtig værdikæde

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT har afgørende betydning for konkurrencedygtigheden i stort set alle internationalt arbejdende virksomheder 

En vigtig del af en succesfuld supply chain er, at tiltrække og fastholde de rigtige kompetencer i virksomheden. Kompetencer der ofte er omdrejningspunktet i forhold til virksomhedens videre udvikling og vækst.


Supply chain management er strategisk. At vælge, hvem man skal samarbejde med i en forsyningskæde og om hvad, er et strategisk anliggende. Supply chain management fordrer udveksling af information og integration af processer med andre virksomheder i forsyningskæden.

supply chain managementMan ser ofte supply chain management angivet fejlagtigt som synonym for logistik, men logistik skal ses som fundamentet, hvor supply chain management kan ses som overbygningen.

Gennemløbstiden (”Lead time”) skal være kortest mulig for at mindske ressourcebindinger i produktionsforløbet og for at sikre at kunderne får de produkter, de ønsker. At forstå kundernes efterspørgsel er alfa omega i den konkurrencedygtige forsyningskæde. Moderne supply chain management matcher udbud og efterspørgsel, er global, bæredygtig og virker systematisk.


Det betyder, at de beslutninger og valg, man træffer ét sted i forsyningskæden, har indflydelse på andre led i kæden og i sidste instans på forsyningskæden som helhed. Man skal altså forstå sin rolle som et led i kæden og agere derefter.

Hos Experts4Experts kender vi udfordringerne, og kan - via en kvalificerende proces, kreative fremgangsmåder og afklaring af fremtidige behov - skabe værdi i forhold til at udvælge og tiltrække de rette kompetencer, og dermed sikre virksomhedens fortsatte udvikling.

Vi har med succes gennemført opgaver i Danmark, Skandinavien, Europa og oversøisk. Opgaverne er løst indenfor både Executive search og Search & Selection.